Välkommen till Profil Invest AB

Företagspresentation
Profil Invest AB är moderbolaget i en koncern som även omfattar sju dotterbolag varav det äldsta bildades 1989. Vi är en av de större privata fastighetsbolagen i Värmland. Verksamheten är koncentrerad till Karlstad och Kil samt en fastighet i Forshaga. Fastighetsbeståndet har en total yta på 30 000 kvm, fördelat på 27 000 kvm bostäder och 3 000 kvm lokaler. Lokalerna uthyrs för kontor, handel, utbildning, industri och lager. Fastigheterna är väl underhållna och belägna i attraktiva områden. Klicka på länken lediga objekt så kan Ni se nuvarande utbud.

Samtliga fastigheter utom björnen 5 har i juni 2021 förvärvats av PFA Bostad AB.

Med hänsyn till allergiker har vi kattförbud i hela fastighetsbeståndet.

Affärsidé
PIAB:s affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i Värmland med tyngdpunkt på Karlstad/Kil. Fastigheterna skall hållas väl underhållna. Vi skall ha hög servicegrad och vara ”nära” våra hyresgäster

Profilering
PI är en förkortning av Profil Invest som är ett aktiebolag. I stället för bokstäverna PI används pi-tecknet, därav πAB

VD
Gert Carlsson

Mobil:
070-878 09 12

E-post:
gertokarlsson@gmail.com

Har du något fel i din lägenhet?

Här kan du anmäla brister och fel som uppstår i din lägenhet eller i ditt kringområde.

Akuta fel anmäler du per telefon.

Till felanmälan