Com hem anslutna fastigheter

Alla fastigheter i Karlstad som förvaltas av Profil Invest AB är så kallade "com hem-hus".
Detta innebär för dig som hyresgäst att du har möjlighet att ansluta din lägenhet till Digital-tv, Telefoni samt Internet från com hem.

För att ansluta dig till com hem's tjänster, kontakta comhems kundtjänst på telefonnummer 0771-55 00 00

Mer information om tjänsterna hittar du på com hems hemsida. www.comhem.se

Sappa anslutna fastigheter

I Kil är följande fastigheter anslutna till Sappa's kabel-tv nät

- Blomstervägen 4 & 6
- Gnejsvägen 1, 3, 5, 7 och 9
- Måns smeds väg 3A - 3P
- Sannerudsgatan 39 och 50
- Gärdesgatan
- Konvaljvägen 1-32
- Blåklintsvägen 1-36
- Västra Torggatan 12
- Långgatan 33.

Vid fel, kontakta Sappa på tel 0774 - 444 744

Mer information hittar du på www.sappa.se

Sappa