Hyresgästservice - Övrig information

Låsöppning
Låser du dig ute kan du ringa 054 - 15 57 57. Låsöppning dagtid debiteras 500 kr. Ej kontorstid debiteras 1000 kr. Låsöppningen betalas kontant av hyresgästen. Legitimation erfordras.

Hemförsäkring
Glöm ej att teckna en hemförsäkring.

Tänk på dina grannar - ta hänsyn till varandra

* Tänk på ljudvolymen när du spelar musik, lyssnar på radio eller ser på TV.
* Skaka inte mattor eller andra föremål från balkong eller fönster.
* Mata inte fåglar från balkong eller fönsterbleck. De skräpar ner och nedfallen mat lockar råttor.
* Om Ni röker, tänk på att själv ta vara på Era fimpar.

Tvättstugan
För allas trivsel ber vi Er följa reglerna anslagna i tvättstugan:

* Respektera tvättiderna, börja inte innan och sluta inte efter bokad tid.
* Man bokar en ny tid först efter att man avslutat sin tvätt-tid.
* Man får inte ta någon annans tvättid även om ingen verkar tvätta.
* Städa noga efter Er.

Trapphus och entréer
För hyresgästers och städpersonals trivsel får ej saker ställas i trapphuset. Större föremål som cyklar, skidor och liknande kan hindra utryckningspersonal vid olyckstillfällen. Föremål i trapphuset kan också innebära en brandfara.

  Miljö och källsortering
I sopkärlen som tillhör fastigheten får endast hushållssopor slängas.

Hyresgästen måste själv se till att övrigt avfall lämnas till närmaste Återvinningsstation:

* Glasflaskor, samt övrigt glas
* Plastförpackningar, mjuka och hårda
* Metall, så som konservburkar m.m.
* Batterier

Grovsopor så som möbler och sängar skall hyresgästen själv ombesörja att transportera till någon av kommunens återvinningscentraler.

För information om var närmaste återvinningsstation finns besök Karlstad kommuns hemsida.

Det är inte tillåtet att placera något annat än hushållsopor i soprum!

Tips för att spara vatten och energi
Här kommer några enkla energisparåtgärder:

* Blockera inte elementen med möbler.
* Meddela hyresvärden om vattenkranar eller wc-stolar står och droppar/rinner.